CO JE ESENCIÁLNÍ OLEJ

Esenciální olej je aromatická, těkavá tekutinu obsaženou v mnoha keřích, květech, stromech, kořenech a semenech. Převážně se extrahuje destilací vodní parou a nebo lisováním za studena. Díky tomuto procesu jsou vysoce koncentrované a daleko účinnější než sušené rostliny. 

Esenciální oleje se používaly už v dávné historii 

Historické nálezy potvrzují jejich využívání již ve starém Egyptě. Nalezeny byly v některých hrobkách faraonů. Používaly se nejen pro lékařské účely, ale také jako součást tehdejší kosmetiky, pro přípravu jídel a jako nedílná součást náboženských obřadů. Některé oleje již v tehdejších dobách byly cennou obchodní komoditou a v řadě případech se platily zlatem. Oleje však využívali také staří Řekové, Římané, Číňané, Indové i Peršané. Ti všichni si uvědomovali jejich velký potenciál při užití v běžném životě. 

Není olej jako olej 

U esenciálních olejů se můžete setkat s různou kvalitou. Oleje, které jsou synteticky ředěné, rozpouštěné, míchané nebo jinak pozměněné, ztrácejí prospěšné látky, které čistým esenciálním olejům dodávají jejich schopnosti podporovat zdraví. Young Living klade důraz na celý proces výroby 100% čistých esenciálních olejů*. Již před více než 20 lety společnost nastavila a dodržuje normu pro stanovení čistoty a účinnosti esenciálních olejů.  Jedná se o patentovaný postup nazývaný "Seed to Seal". Volně přeloženo "od semínka po víčko". Znamená to opravdu intenzivní péči v každé fázi procesu. 

Tato péče začíná u semínka a půdy, do které je sázeno. Společnost Young Living využívá pouze půdu čistou, na které nebylo nejméně po dobu 100 let použito umělé hnojivo. V průběhu celého procesu jsou dodržována přísná pravidla na zpracování. Vždy řídí požadavky a vlastnostmi dané rostliny. Různé rostliny se sbírají v různou část dne či noci. Dbá se také ale i na etickou stránku. Přece jen se jedná o "dar přírody" a tak při zde má své místo i vděčnost a pokora.

Destilace je co nejšetrnější, bez chemických rozpouštědel, při minimálních teplotách a v atmosférickém tlaku. A to až tehdy, kdy je k tomu rostlina připravena. Mnohdy to znamená, že rostliny ještě několik hodin, dnů po sklizni "odpočívají", aby bylo dosaženo nejlepší kvality. To vše, aby se výsledný olej co nejvíce podobal stavu, v jakém byl obsažen v původní rostlině.  Díky všem těmto faktorům společnost Young Living nabízí esenciální oleje nejvyšší terapeutické kvality

* U některých produktů jiných dodavatelů se při nákupu esenciálních olejů s tímto označením můžete setkat i přesto, že olej ve skutečnosti po chemické stránce není 100% čistý. Takovéto oleje mohou mít své využití, ale samozřejmě ztrácí na své účinnosti, ale také se rychleji kazí. Směrnice úřadu v Evropě dovolují firmám označovat oleje jako "100% čisté", i pokud obsahují méně než 100% oleje uvedeného na lahvičce.